Wednesday, May 26, 2010

Klassika: Taevakivi; Pöördtoolitund. Jaan Kross.

“…kuratlikult raske /on/ otsustada, kes keegi tegelikult on.” J.Kross


Senilugemata kodumaise klassika teine postitus. Mõlemad kõnealused teosed on Krossi tüüpilised mängud ajalooga. „Taevakivi” jutustajad on Otto Wilhelm Masing, tema itaalia päritolu naine Cara ja Kristjan Jaak Peterson, „Pöördtoolitunnis” rmeenutab Johann Voldemar Jannseni poeg Eugen oma perekonna lugu ja ärkamisaegseid sündmusi. Mõlema teose põhisisu on laias laastus eestlus, täpsemalt raskel ajal uhkeks ja hääks eestlaseks jäämine. Masing on järjekindel jonnakas võitleja, Peterson tuulepäine radikaal ja J.V. Jannsen kõigi meelehead otsiv kompromisside tegija. Milline on õige tee? Kellega tasub koostööd teha? Kuidas olla „rahvamees” ja samas mitte iseendaga vastuollu sattuda? Kas olla enda ja teiste kergema saatuse nimel kaasajooksik või jääda nui neljaks oma aadete juurde? Rein Veidemann on märkinud, et kogu Krossi looming on üksainus retooriline küsimus.

Kõnealustes teostes annab Kross edasi põhimõtteliselt samad lood, mida ajalooraamatudki nende isikute kohta räägivad, kuid lisab tegelastele iseloomuomadused, võimalikud motiivid ja mõjutajad ning ideedemaailma vürtsitavad lisaintriigid (Cara Masingu ja Petersoni armumine). „Pöördtoolitundi” ilmestavad vormiliselt veel teksti vahele pikitud noodiread, mida Eugen rääkimise vahele mängib. Mõlemad lood jõuavad lugejani „vahetult jutustatult”, mistõttu on üsna tugeva emotsiooniga laetud. Ühelt poolt võimaldab see tegelaste loomust paremini edasi anda, teisalt on sellist teksti üsna väsitav lugeda. Nagu aga juba öeldud, pole kumbki lugu kuigi pikk.

Kuna Eestimaa kirjalik kultuurikiht pole mõne teise rahvaga võrreldes eriti paks, annab Krossi looming eestlase identiteedile olulise lisaseljataguse, mistõttu sai kirjanikust klassik juba eluajal. Tema 90. sünniaastapäevale pühendatud seminaril Tammsaare majamuuseumis arutleti muuhulgas selle üle, kes võiks olla Krossi mantlipärija. Paraku ei pääsevat keegi veel päris lähedale.

No comments:

Post a Comment